Här levde man Rullan

I slutet på 1800 och en bit in på 1900-talet låg Sundsvalls nöjestempel på norra sidan om Selångersån. I dag (2012-11-10) öppnade en utställning på Sundsvalls Museum om Rullan och Tivoli, dessa två nöjestempel.

Kulturmagasinet vimlade av folk den här gråtrista lördagen. Öppet hus med bland annat släktforskning hos Medelpadsarkiv, utförsäljning av böcker både på arkivet och biblioteket, föreläsning om jazzens historia i Sundsvall och så invigningen av utställningen “Fest och spektakel – Nöjesliv på Rullan och Tivoli”, med, mera.

Rullan låg i Badhusparken (se karta längre ner på sidan) och Tivoli låg där Vårdcentralen Centrum nu ligger. I Sundsvalls Nyheters bilaga om Stenstansdagarna hade vi en artikel om Tivoli.

I Stenstanstidningen fanns bland annat denna karta över Tivolis placering.

Några spår av Rullan finns inte kvar i dag, däremot en trappa ner till Selångersån från Vattenkuranstalten som var anledningen till att den första delen av Rullan byggdes.

En märklig historia är slutet för Rullan. Kommunens utskänkningsenhet (motsvarande nuvarande alkoholenheten) drog in serveringstillståndet för Rullan.
“Man ville nog begränsa drickandet”, säger förste arkivarie Lena Nygren som ansvarar för utställningen. Men Tivoli fick fortsätta. Var det mindre supande där kanske, eller var det ett otillbörligt gynnande av Tivoli? Kanske något att titta vidare på för den som vill gräva vidare i dokumenten.

Grävt i historien kring Rullan och Tivoli är annars något som Lena Nygren och hennes kollegor gjort. “Det finns inte så många dokument kvar kring de här båda nöjesmetropolerna,” berättar hon. “Därför har vi gått igenom lokaltidningarna för att lokalisera till exempel vilka byggnader som fanns på Rullan. När de byggdes och när de revs.”

Sundsvalls museums chef Mona Bornecrantz, (t.h.) invigde utställningen “Fest och spektakel”. Längst t.v. 1:e arkivarie Lena Nygren.

Kollagen av annonser och affischer visar att det var mycket som var annorlunda i nöjeslivet för drygt 100 år sedan.

Den här delen av utställningen hade nog varit i riskzonen för utställningen om Behrang Miri, konstnärlig ledare på Kulturhuset i Stockholm, hade jobbat i Sundsvall. Ni vet han som försökte censurera bort Tintin-böckerna i Kulturhusets biblioteket.

Missa inte chansen att lära dig mer om det historiska nöjeslivet i Sundsvall.

Släktforskningen lockade många till att slå sig ned vid Medelpadsarkivs datorer under Arkivens dag i Kulturmagasinet.