Trafikverkets beslut: Gräv ner järnvägen i Sund….byberg

Metro, Stockholm 2013-03-19

Nu är allt fokus i Sundsvall på Trafikverkets märkliga agerande i samband med bygget av ny bron, och eventuella broavgifter. Men låt oss för den skull inte glömma bort frågan om järnvägen.

I Stockholm är det helt andra tongångar. Där har Trafikverket precis meddelat att man i samarbete med Sundbybergs kommun kommer att gräva ner järnvägen genom centrum. Där har man exakt samma situation som i Sundsvall. En järnväg som delar centrum i två delar.

Avtalet som undertecknades den 18 mars innebär att kommunen går in med 800 miljoner kronor och i utbyte får 40.000 kvadratmeter mark ovanpå den övertäckta järnvägen. En yta som kommunen kommer att utnyttja för att utveckla centrumkärnan. Och naturligtvis kommer man att få igen en del av dom pengarna när man säljer tomter eller fastigheter.

Varför skulle man inte kunna göra samma sak i Sundsvall?

Sundbyberg har strax över 41.000 invånare (Sundsvall har 96.000).

Visst i Sundbyberg klämmer man ihop sig på en mindre yta och det är många personer från övriga 08-området som passerar varje dag, men ändå! Är inte det här ett bevis för att Trafikverket lägger större vikt vid Stockholmsområdet än vid städerna i landsorten, särskilt om de ligger uppe i Norrland?

Bakgrund:

Det fanns en tid när stridsyxan var uppgrävd, “95 bomfällningar per dygn”! Det är dags att gräva upp den igen. Varför ska mesta pengarna gå till Stockholmsområdet?

Trafikverket har inte förstått problemen i Sundsvall, man pratar enbart om “bullerdämpande åtgärder”.

Sundsvalls kommun har trots allt siktet inställt på “att på längre sikt få en nedsänkning av järnvägen”. Men då borde man ta tag i detta nu. Ju längre man väntar desto dyrare blir det som bekant.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *