P-platsen som försvann, här blir det många böter!

Här är P-platsen som fick leva ett kort liv.

På Rådhusgatan väster om Stadshuset har det sedan länge funnits en lastzon där parkering är förbjuden. När kommunen byggde om gatan och anlade en cykelbana som gjorde gatan smalare så ändrade man reglerna för lastzonen. Helt plötsligt skulle lastzonen vara öppen för parkering efter klockan 16.00 och fram till 06.00 och hela helgerna.

Här visade det sig att trafikplanerarna tänkt fel, som så många gånger förr. Protesterna kom från boende i husen utefter gatan, samt från HSB som ofta använde lastplatsen för sina servicefordon.

Efter klockan 16.00 var den tidigare lastzonen alltid upptagen av parkerade bilar. Följden blev att de boende och HSB fick parkera på cykelbanan för att kunna lasta eller lasta av. Detsamma gällde för väntande taxibilar.

De boende och HSB protesterade genast, men det tog kommunen mer än ett år innan man hade ändrat det felaktiga beslutet. Nu har många vant sig vid att detta är en p-plats och inte alla uppmärksammar att skyltningen ändrades under vecka 48. Så här kommer många tyvärr att överraskas av p-böter när man parkerar längre än den 10-15 minuter som man tillåts stå där för att lasta eller lossa.

Här har en bil med släp parkerat på cykelbanan så att den blockerade framkomligheten. Bilar som skulle ta sig förbi fick använda trottoaren.

En vanlig syn under sommaren. När lastplatsen var upptagen tvingades bilarna parkera på trottoar och cykelbana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *